College reageert op plan Corio

Het college van B & W heeft afgelopen dinsdag haar officiële reactie gegeven op de planuitwerking van Corio voor het oostelijke deel van de binnenstad. Het college vindt het plan van Corio een goed vertrekpunt voor verdere uitwerking. Toch kleven er voor het college ook belangrijke bezwaren aan.

Het belangrijkste bezwaar van het college betreft het aantal woningen dat Corio van plan is te bouwen. Dit aandeel ligt bijna 40% lager dan de gemeente in het ontwikkelingsplan voor dat gedeelte van de binnenstad heeft opgenomen. Vanuit planologisch, stedenbouwkundig en met name financieel oogpunt is het plan van Corio op een aantal punten in strijd met de uitgangspunten van het Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad (IOB) van de gemeente Nieuwegein. Lees hier het hele persbericht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk