College onder druk door zaak MOvactor

De SP in Nieuwegein gaat een motie van afkeuring indienen tegen het college van b en w. De partij is niet blij met de manier waarop het college omgaat met een motie van de raad om wat te doen aan de situatie bij MOvactor. Die stichting organiseert in opdracht van de gemeente activiteiten met vrijwilligers in Nieuwegein. De motie zou afgelopen donderdag worden ingediend maar door het uitlopen van de vergadering is dit verplaatst naar donderdag 5 juli aanstaande.

Volgens de SP heerst er bij de stichting een angstcultuur en vertrekken daarom veel medewerkers en vrijwilligers: “De meldingen over toestanden bij MOvactor blijven bij ons binnenkomen en de betreffende medewerkers voelen zich naar eigen zeggen geïntimideerd en te onveilig om met hun verhaal naar buiten te komen” aldus de SP. De partij zou van cliënten van MOvactor te horen hebben gekregen dat de dienstverlening hieronder lijdt. Zo was er volgens de partij voor een bridgeclub opeens geen plek meer in een buurthuis.

Eén van onze lezers laat weten: ‘Ook zat Fairs tijdens de opening in De Boog, hetgeen al lang niet meer zo schijnt te zijn. De ‘kantine’ draait op vrijwilligers die, wanneer zij naar de dokter moeten of op vakantie willen, zèlf worden geacht voor vervanging te zorgen. Ik kán me voorstellen dat je, zijnde een organisatie die het van vrijwilligers moet hebben, die vrijwilligers zou koesteren, zou waarderen…’

Een ander laat onze weten: ‘Hoewel het centrum in Batau nog niet eens zo lang geleden werd geopend, sluit het de komende maanden de deuren. Om te gaan verbouwen. Aan de vrijwilliger die (namens SportID) een loopgroep begeleid en samenkomt in Fairs werd, toen hij vroeg waar hij met zijn groep dán naar toe kon, te verstaan gegeven dat zij (Movactor, Fairs) dat niet wisten en dat hij zelf maar iets moest bedenken.’

De VSP over het voornemen van de motie van afkeuring die SP-er Martijn Stekelenburg wil indienen: ‘Het is wel raar dat de SP deze motie van afkeuring wil indienen. SP-er Martijn Stekelenburg is vier jaar wethouder geweest met deze portefeuille op zak, die vele raakvlakken heeft en overlappend beleid met de voormalige wethouder Peter Snoeren en de huidige wethouder Hans Adriani. Hiermee roept Stekelenburg een motie van afkeuring over zichzelf af!’

Eind mei nam de raad op aandringen van de SP een motie aan waarin het college van b en w werd opgedragen om voor de zomer een brief met een stappenplan over de zaak aan de raad te sturen. Drie weken later stuurde de burgemeester een brief terug: hij wilde pas na de zomer een informatieavond organiseren. Dat schoot de SP in het verkeerde keelgat: de partij gaat daarom een motie van afkeuring indienen.

Martijn Stekelenburg

Voor SP-fractievoorzitter Martijn Stekelenburg is de motie van afkeuring ook een principekwestie: “Even los van de kwestie met MOvactor: het college moet de raad goed informeren en gewoon doen wat ze in een motie opgedragen wordt. Dat is nog een gewichtigere kwestie en vandaar die motie van afkeuring. Ongeacht het onderwerp: dit kunnen ze zo niet doen. Ik ben al twaalf jaar actief bij de gemeenteraad en dit heb ik nog nooit zo meegemaakt op deze manier.”

REACTIE GEMEENTE
Het college van b en w zegt in een reactie tegen onze samenwerkingspartner RTV Utrecht de zorgen van de SP over de onrust bij MOvactor te delen en hierover in gesprek te zijn met het bestuur van de stichting. In die gesprekken zegt de gemeente helder te hebben aangegeven over welke problemen er duidelijkheid moet komen. Omdat de gemeente ook opdrachtgever is van MOvactor wil de gemeente samen met de stichting een stappenplan uitwerken om de problemen te verbeteren. Het college denkt de raad ‘op korte termijn’ uitgebreid te kunnen informeren over de stand van zaken.

4 thoughts on “College onder druk door zaak MOvactor

 1. Marjs

  Is al heel lang zo. Daarom ben ik 10 jaar geleden gestopt als vrijwilligster na 25 jaar. Was niet vrijwillig meer. Met heel veel verantwoording die ik nog moest uitleggen ook. Voor mij is dit bekend verhaal.

 2. hessel

  Ik ben deelnemer aan de koffiedrink activiteit in buurtplein de Batau,door de verbouwing daar ziet het ernaar uit dat deze activiteit 2 maanden niet doorgaat. Juist in de vakantieperiode als mijn sociale contacten met vakantie zijn heb ik behoefte aan die wekelijkse bijeenkomsten. Ik hoop dat er een oplossing wordt gevonden waardoor wij toch samen kunnen komen.

 3. Nicole

  Het zou me niet verbazen als er een soortgelijke oplossing als bij Geynwijs gezocht, overhevelen naar de gemeente. Niet dat het daar per definitie beter van wordt… maar het is wel triest te zien dat het in Nieuwegein op sociaal domein als zo lang niet goed gaat. En de vrijwilligers die bij Movactor weggaan, die krijg je niet zomaar weer enthousiast, ronduit schandalig dat daar zo onzorgvuldig mee omgegaan wordt.

 4. Rijk van den Hoven

  @Marjs: heel herkenbaar. Geen idee waar Movactor en de gemeente mee bezig denken te zijn. De bureaucratie en de arrogantie klotsen tegen de plinten op. Zo moet je vooral met je vrijwilligers om gaan. Er zijn vast nog veel meer evenementen die dank zij het gebrek aan vrijwilligers gestaakt kunnen worden. Jelui moet je schamen!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!