College Nieuwegein roept staatssecretaris op om efficiency-korting WSW medewerkers terug te draaien

In een uitgebreide brief roept het College van Burgemeester en wethouders van Nieuwegein de staatssecretaris van Ark op om de eerder opgelegde efficiency-korting van € 3.000,- per SW-medewerker ongedaan te maken. Met deze oproep geeft het College gehoor aan de motie van GroenLinks, mede-ingediend door PvdA en SP en met steun van CDA, VSP, LV, Verdam en Nieuwegein Nú.

“Bij de herinrichting van de WSW (Wet sociale werkvoorziening) zijn bezuinigingen al tot het uiterste doorgevoerd. De zogenoemde efficiëncy-korting maakt dat gemeenten in toenemende mate tekorten aan moeten vullen. Dit gaat ten koste van budgetten in het sociaal domein die hard nodig zijn voor Jeugd, opvang personen met verward gedrag, beschermd wonen, etc. Nieuwegein wil continuïteit bieden in het aanbod van beschut werk. Hiervoor mogen de financiële mogelijkheden niet in het geding komen” aldus Monique de Beer, fractievoorzitter en gemeenteraadslid voor GroenLinks in Nieuwegein

Het College schrijft in haar brief: “Wij vinden het daarom nu tijd om de efficiencykorting terug te draaien, waardoor we zoveel mogelijk inwoners optimaal kunnen ondersteunen en er niet onevenredig veel budget wordt besteed aan de werkgelegenheid van een, ten opzichte van het aantal inwoners dat nog aan de kant staat, klein aantal Wsw-werknemers. Langs deze weg roepen wij u dan ook op de efficiencykorting op de Wsw terug te draaien.”

Als gemeente protesteren tegen landelijke maatregelen heeft zin. Eerder zagen we dat het massale protest uit het land de minister deed besluiten om af te zien van de maatregel om loondispensatie in te voeren in plaats van loonkostensubsidie.

Monique de Beer

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk