College neemt kennis van ongevallenrapportage 2001

Het college heeft kennis genomen van de verkeersongevallenrapportage van 2001. Deze rapportage wordt elk jaar door de Gemeente opgesteld om de ontwikkeling van de verkeersveiligheid in kaart te brengen. De uitkomsten worden gebruikt als uitgangspunt voor het beleid van de gemeente.

De afgelopen jaren is het aantal ongevallen en het aantal slachtoffers op een gelijk niveau gebleven. Dit jaar valt op dat zowel het aantal ongevallen als het aantal slachtoffers bij verkeersongevallen flink is afgenomen. Ten opzichte van 2000 is het aantal geregistreerde ongevallen met 41 % gedaald naar 610 en het aantal slachtoffers met 21% naar 149. Na een jaar is er natuurlijk nog geen sprake van een trend. Toch stemmen deze cijfers hoopvol.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk