College draagt niet bij aan aanpassing entree De Kom

In juli 2003 is gestart met een werkgroep Overlast City Plaza. Doel van het project was om op een integrale wijze de veiligheid te verbeteren en de overlast en vervuiling te verminderen. In het eerste kwartaal van 2005 is het project afgerond; de vooraf gestelde maatregelen waren uitgevoerd en de doelstelling was behaald. In de werkgroep Overlast City Plaza is vervolgens afgesproken, dat bij het ontstaan van nieuwe knelpunten op of rond City Plaza, deze knelpunten gemeld konden worden bij het wijkteam.Onlangs is het verzoek binnen gekomen voor het aanpassen van de entree van De Kom, theater en kunstencentrum. Om te toetsen of het knelpunt nog actueel is, heeft de gemeente informatie ingewonnen bij de politie, De Kom en het wijkteam. Deze gaven allen aan dat de overlast, zoals die er ten tijde van het project was, niet of nauwelijks aanwezig is en zij de aanpassingen niet noodzakelijk vinden. Het college heeft besloten dit advies over te nemen en zal geen financiële bijdrage leveren voor het aanpassen van de entree van De Kom.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren