College benoemt leden commissie Beeldende Kunst Welzijnszaken

De commissie Beeldende Kunst adviseert het college van burgemeester en wethouders (gevraagd en ongevraagd) omtrent het opdrachten- en aankoopbeleid inzake beeldende kunst in de gemeente Nieuwegein. In verband met het verlopen van de eerste zittingstermijn is mevrouw J. Oorthuys herbenoemd als externe deskundige voor een termijn van twee jaar.

De voorzitter mevrouw N. Boer en externe deskundige W. Nijhof verlaten de commissie Beeldende kunst. Als opvolgers zijn benoemd de heer E. Luermans als voorzitter en de heer M. Smink als externe deskundige. De heer E. Roelofs, namens de afdeling Stadsbeheer en de heer R. le Clercq, namens de afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening zijn benoemd als ambtelijke leden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk