College akkoord met herinrichting Dinterseschans

Het college heeft op verzoek van de bewoners besloten de Dintherseschans te herinrichten en zal haar besluit ter kennisname aanbieden aan de Commissie RIM die in juni over dit onderwerp vergadert. Voorgeschiedenis:

In 2002 zijn rioolwerkzaamheden uitgevoerd aan de Dintherseschans en Olsterveste. Naar aanleiding van deze werkzaamheden zijn de bewoners uitgenodigd te praten over een eventuele herinrichting van hun woonstraat. Als randvoorwaarden voor deze herinrichting, gold dat de buurt zelf verantwoordelijk zou zijn voor het zelfbeheer van de beplanting. Hiervoor bestond echter toen geen belangstelling. Dit is de reden waarom de herinrichting conform het besproken plan niet is doorgegaan en de straat in de oude vorm is teruggebracht.

De bewoners van de Dintherseschans zijn echter van mening dat de inrichting van hun straat na het uitvoeren van rioolwerkzaamheden niet conform afspraak is gebeurd. Hierbij is een verschil van mening ontstaan tussen de bewoners en de gemeente Nieuwegein. waarbij bewoners beweren dat de gemeente een afspraak niet nakomt, en de gemeente aangeeft dat daar alleen sprake van zou zijn, als de bewoners zelf verantwoordelijk zouden zijn voor het zelfbeheer.

Volgens de gemeente is dat helder gecommuniceerd. Naar aanleiding van deze ontwikkeling hebben de bewoners in een brief van 11 juni vorig jaar het verzoek gedaan om de straat alsnog te herinrichten. Na behandeling van deze brief in de raad van 26 juni vorig jaar, is besloten dit verzoek te behandelen in de Commissie RIM van juni dit jaar.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk