Collectieve ziektenkostenverzekering voor minima

Het college heeft besloten bij Agis een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten voor de Nieuwegeinse minima. De verzekering gaat in op 1 april 2003. Er zijn aan de verzekering voorwaarden verbonden met betrekking tot inkomen en vermogen. De kosten voor de gemeente zijn eenmalig € 8.250 en structureel € 10.000.

De kosten worden betaald uit het budget bijzondere bijstand. Het besluit tot de collectieve ziektekostenverzekering voor minima is op 17 december door de gemeenteraad genomen bij het vaststellen van het Beleidsplan Sociale zaken en arbeid 2003.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk