City Nieuwegein vernieuwt

Voor de verdere vernieuwing van City Nieuwegein is op 12 december 2019 een Gebiedsopgave vastgesteld. Hierin zijn uitgangspunten en leidende principes vastgelegd. Het is onder meer een vertaling van de wensen die zijn opgehaald tijdens de co-creatiebijeenkomsten City made by you. Met een behoorlijke ambitie op duurzaamheid, mobiliteit en wonen. En met levendigheid, groen en gezelligheid als rode draad.

Hooflijnen voor City West
City West is het deel van City met onder meer de parkeerplaats en het rode gebouw ‘De Pionier’ op de hoek Zuidstedeweg/A.C. Verhoefweg. De hoofdlijnen van de Gebiedsopgave zijn op deze pagina’s verbeeld en beschreven. De tekst van de Gebiedsopgave kunt u hier lezen.

Uiteraard is er nog voldoende mogelijkheid om met elkaar plannen voor City West verder in te vullen. De volgende stap is het in co-creatie uitwerken van de Gebiedsopgave. Daarna worden ontwikkelkaders voor de verschillende deelprojecten opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld. Deze kaders worden meegegeven aan ontwikkelaars die in City West een bouwproject willen realiseren.

Waarom vernieuwen?
Door de enorme druk op de woningmarkt is het voor veel doelgroepen lastig om een passende woning te vinden. City is bij uitstek de plek om veel woningen te bouwen: dicht bij de winkels en de voorzieningen en het nieuwe moderne knooppunt voor tram en bus. In City worden de komende jaren in totaal nog tussen de 1.500 en 2.000 nieuwe woningen gebouwd. Met aandacht voor kwalitatief goede, betaalbare, sociale en middeldure huurwoningen en woningen met zorg. Doel van de verdere vernieuwing is om City groener, levendiger, aantrekkelijker en duurzamer te maken. Waar mogelijk worden de ideeën in co-creatie uitgewerkt.

Gebiedsopgave City Nieuwegein West
De gemeente Nieuwegein heeft onderzocht, gerekend en geluisterd. Op basis daarvan is de Gebiedsopgave City Nieuwegein gemaakt. Dit zijn de hoofdpunten uit de Gebiedsopgave voor City West.

De volgende stap is het in co-creatie uitwerken van deze gebiedsopgave. Op basis hiervan worden ontwikkelkaders per deelproject door de gemeenteraad vastgesteld. Als rode draad door alles heen lopen levendigheid en gezelligheid.

One thought on “City Nieuwegein vernieuwt

 1. John

  Als men nu eens bejaarden huizen ging bouwen,daar kunnen heel wat bejaarden in.
  Voordeel :eenvoudiger voor de vitras en andere zorgverleners.
  Dan komen er heel wat ruimere woningen leeg.
  Parkeren:dat moet gewoon gratis zijn(worden).
  Laadpalen: alleen plaatsen op verzoek van mensen met een elektrische auto.
  Nu staan er palen die nooit gebruikt worden.
  Het groen:vaker het onkruid snoeien in de wijken,nu groeit het meters hoog.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren