City Nieuwegein duurzame binnenstad

Sustainable World, duurzame wereld. Dat is de toepasselijke naam van de symbolische wisselbokaal die wethouder Hans Adriani overhandigde aan professor Huub Rijnaarts van Wageningen Universiteit (WU). De bokaal is bestemd voor het team vierdejaars MSc-studenten Urban Environmental Management aan de WU dat met de beste ideeën komt voor de duurzaamheidsopgave voor City West; het gebied van het tram- en busstation en de parkeerplaats in City Nieuwegein.

Living Lab Nieuwegein City West
Het onderzoek dat eind april 2018 klaar moet zijn wordt uitgevoerd in het kader van de cursus Planning en Ontwerp van Stedelijke Ruimte. Aanleiding voor het onderzoek is het Koersdocument City dat eind vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld. Het document is de leidraad voor verdere ontwikkeling van City, de binnenstad van Nieuwegein, met als rode draad: duurzaamheid. Het tram- en busstation wordt aangepast, zodat het een hoogwaardig OV-knooppunt wordt en het gebied eromheen wordt herontwikkeld met woningbouw en andere functies.

Innovatief
“Nieuwegein wil de uitdaging aangaan om van City Nieuwegein de meest duurzame binnenstad van Nederland te maken”, vertelt wethouder Hans Adriani. “Om de mogelijkheden voor deze ambitie voor City West te onderzoeken gaan ruim 40 studenten van de WU in groepen, via een Living Lab, zich richten op vraagstukken rond water, energie en bebouwde omgeving. Vervolgens ontwikkelen ze een duurzaam, innovatief ‘state of the art’, groen ontwerp voor City West. Het mooie van deze aanpak is dat de studenten hun ontwerp afstemmen met inwoners, wijkplatforms, ontwikkelaars, bedrijven, publieke groepen en de gemeente. Dat vinden we belangrijk, want we willen de beschikbare ruimte in City zo goed mogelijk gebruiken.”

Leerzame samenwerking
Professor Huub Rijnaarts van de Wageningen Universiteit is blij met de opdracht van de gemeente Nieuwegein. “Studenten kunnen tijdens hun studie de komende 5 jaar met een echte casus aan de slag. De kracht van dit Living Lab is dat ze met de daadwerkelijk betrokkenen in gesprek gaan. Dat is voor de studenten heel leerzaam. Zij leren zo in co-creatie een uitdaging aan tepakken.”

Duurzame wisselbokaal
Resultaat van het Living Lab is dat iedere groep met een duurzaam, innovatief, groen idee komt voorCity West. De groep met het beste idee ontvangt de Sustainable World wisselbokaal. Een lamp met daarin een levend ecosysteem van planten en mossen, dat bijna geheel zelfvoorzienend is. Het mos en de condens zijn de basis en houden het systeem stabiel. Aan de winnende studenten de taak om het ecosysteem een jaar in leven te houden tot de nieuwe winnende groep studenten hetover kan nemen.

Hier krijgt professor Huub Rijnaarts de wisselbokaal van wethouder Hans Adriani de wisselbokaal.

One thought on “City Nieuwegein duurzame binnenstad

  1. hessel

    Zolang het stadscentrum van Nieuwegein bestaat zegt de gemeente dat het een modern en gezellig stadshart wordt. Echter tot op heden is dat niet gelukt maar het heeft de burgers al ontzettend veel geld gekost. Wij hebben geen behoefte aan een politicus die nu opnieuw denkt het goede wiel te hebben uitgevonden. En die veel geld van ons wil uitgeven.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk