ChristenUnie: ‘Spreken de collegeleden van Nieuwegein nog met elkaar?’

‘Het lijkt er op dat de collegeleden in Nieuwegein elkaar onvoldoende bijpraten over lopende projecten’ zo laat Ineke Schiltkamp van de ChristenUnie onze redactie weten. Aanleiding is de gang van zaken rond het perceel aan de Urkerveste 9 in Fokkesteeg.

In mei 2017 sprak de gemeenteraad over het vaststellen van mogelijke woningbouwlocaties in Nieuwegein. Op de lijst van locaties stond het perceel Urkerveste 9 genoemd als mogelijke bouwlocatie voor 4 tot 7 woningen. Het gaat hier om een karakteristiek perceel met een oude boerderij en schuur. De ChristenUnie heeft zich er voor ingezet om dit perceel van de lijst met woningbouwlocaties te halen en de huidige bebouwing in stand te laten. Dit voorstel kon niet op een meerderheid in de raad rekenen en de wethouder heeft het sterk afgeraden. De fractie was dan ook zeer verbaasd dat in oktober 2017 het perceel werd aangewezen als gemeentelijk monument. Op vragen daarover van de ChristenUnie schrijft het college dat in mei nog niet bekend was dat dit perceel genomineerd zou worden als gemeentelijk monument.

Inmiddels is gebleken dat het perceel al sinds 2013 op de lijst met waardevolle bebouwing in Nieuwegein staat. De ChristenUnie voelt zich onjuist geïnformeerd en vraagt zich af of de verschillende collegeleden elkaar voldoende bijpraten over lopende projecten.

Ineke Schiltkamp: “Wij snappen niet dat de ene wethouder in mei bang is dat ons amendement er toe leidt dat het perceel een gemeentelijk monument wordt, terwijl er in oktober door een andere wethouder wordt besloten om er inderdaad een gemeentelijk monument van te maken. Natuurlijk zijn wij wel blij dat dit besluit is genomen, want wij zijn van mening dat het erfgoed in onze stad zo goed mogelijk moet worden bewaard.” Vind hier meer over bovenstaand onderwerp.

2 thoughts on “ChristenUnie: ‘Spreken de collegeleden van Nieuwegein nog met elkaar?’

  1. Jerry

    Kan je na gaan het overleg over een item loopt al niet goed. Hoe is de afstemming en het overleg en niet te vergeten de communicatie onderling tussen de overige college leden van Nieuwegein???

  2. John

    Tussen mei en oktober zit een hele lange tijd.
    Niets is zo veranderlijk dan een mens

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk