Cees van Schaik op 74-jarige leeftijd overleden

Op woensdag 21 februari jl. is Cees van Schaik op 74-jarige leeftijd uit Nieuwegein overleden. Cees was voorzitter van de Stichting Parkinson Events en wist vorig jaar rond deze tijd dat hij te maken had met een ziekte waar hij niet meer van zou herstellen. Typerend voor Cees koos hij er voor zo lang mogelijk midden in het leven te blijven staan en daar waar hij nog kon, zich in te zetten voor de ander. Cees was een echte vechter, hij gaf niet snel op.

Slechts twee jaar heeft Cees voorzitter mogen zijn van de van de Stichting Parkinson Events, maar in die twee jaar heeft hij de Stichting behoorlijk op de kaart gezet. Begaan als hij was met de doelgroep, biljarters met Parkinson, zette hij zich er voor in dat ieder die hem daar om vroeg een plek zou vinden om de biljartsport te kunnen blijven beoefenen ondanks de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt.

Voordat de Nieuwegeiner zich inzette voor de stichting was hij voorzitter bij de biljartvereniging De Vaartsche Rijn. “Cees had oog en oor voor iedereen en zorgde meerdere keren voor nieuwe huisvesting van de vereniging als het clublokaal of café ging sluiten”, aldus de gemeente.

In augustus kreeg Van Schaik al een waarderingsspeld van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond, die erbij stilstond dat Van Schaik zijn functie moest neerleggen omdat hij ongeneeslijk ziek is. Kort daarop mocht Cees uit handen van burgemeester Marijke van Beukering een koninklijke onderscheiding ontvangen. Dit was op 31 augustus 2023 tijdens de officiële overdracht van het voorzitterschap van de Stichting Parkinson Event. Hij ontving deze onderscheiding vanwege zijn grote inzet voor Parkinsonpatiënten en de biljartsport.

Burgemeester Marijke van Beukering liet: “Cees van Schaik staat bekend als een inspirerende en toegewijde persoon, die zich met veel passie heeft ingezet voor vele sociale initiatieven. Het is voor mij dan ook een eer om deze onderscheiding uit te mogen reiken aan hem. Als je zijn lange staat van dienst leest, dan zie je dat hij overal makkelijk instapt. Hij zet zich er vervolgens vol voor in, om het tot een succes te maken. En dat is hem meerdere malen goed gelukt!”

Foto: Fototeam KenM – Cees van Schaik met burgemeester Marijke van Beukering

Cees heeft zich al vele jaren in diverse functies onbezoldigd en met veel inzet en overtuiging binnen de Nederlandse biljartsport ingezet. Hij heeft ongeveer 30 jaar geleden een landelijke bedrijfscompetitie Biljarten opgestart binnen het Heineken/Vrumona concern, heeft vele jaren diverse bestuursfuncties ingevuld en zet zich de laatste jaren in voor biljarten door mensen met Parkinson.

Bijzonder is dat mede door Cees het NK biljarten Parkinson op de jaarlijkse Landsfinale is ondergebracht. ‘Deze Landsfinale wordt jaarlijks gespeeld in sportcomplex Merwestein te Nieuwegein’ aldus de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) tijdens de uitreiking van de waarderingsspeld aan de Nieuwegeiner tijdens Simonis Biljartlakens Landsfinale 2023.

Cees heeft binnen de KNBB onder andere deze functies ingevuld:
– Voorzitter Biljartvereniging de Vaartsche Rijn mei 2012 – april 2017
– Secretaris Biljartvereniging de Vaartsche Rijn januari 2015 – augustus 2016
– Organisator NK Parkinson Landsfinale editie 2019, 2022, 2023

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk