CDA vraagt waar verbeterplan MOR-meldingen blijft

Het CDA in Nieuwegein krijgt regelmatig klachten van inwoners over de belabberde wijze waarop de gemeente Meldingen Openbare Ruimte (MOR) afhandelt. Vooral aan de terugkoppeling richting inwoners na een melding schort veel. “We horen dat inwoners hierdoor gedemotiveerd raken om nog langer MOR-meldingen te doen. En dat kan volgens het CDA niet de bedoeling zijn van de moeite die inwoners nemen om problemen in de openbare ruimte bij de gemeente te melden.”

Raadslid Henk Jan Schat heeft in maart 2019 al schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp. In de beantwoording van zijn vragen zegt het college toe dat er een verbeterplan komt. “Wij zullen u verder informeren zodra het verbeterplan gereed is en de oplossingsrichtingen bekend zijn”, zegt het college daarover. Maar in maart 2020, dus bijna een jaar verder, ligt er nog steeds geen verbeterplan. Reden voor het CDA om het college hierover aan de tand te voelen. En dus heeft CDA-raadslid Mart Hack hierover op donderdagavond 5 maart vragen aan het college gesteld.

Het college biedt zijn excuses aan dat het verbeterplan voor de MOR-meldingen bijna een jaar later nog niet is opgeleverd aan de gemeenteraad. Het verbeterplan wordt alsnog uiterlijk 30 april a.s. naar de raad gestuurd. De kwaliteit van MOR-meldingen en de afhandeling daarvan wordt binnenkort in een inwonersenquête opgenomen. De uitkomsten van de inwonersenquête worden op termijn ook meegenomen in het toegezegde verbeterplan. Op vragen van het CDA geeft het college aan dat de hele interne afhandeling van MOR-meldingen flink tegen het licht wordt gehouden.

Het CDA vindt het jammer dat het college deze eerdere toezegging aan de raad niet uit eigen beweging is nagekomen. We zullen dan ook scherp opletten dat het verbeterplan uiterlijk 30 april a.s. bij de raad ligt. Het CDA ziet dienstverlening aan inwoners als één van de belangrijkste gemeentelijke taken. Aan het grote aantal MOR-meldingen dat jaarlijks wordt gedaan merkt het CDA dat veel inwoners met het wel en wee van Nieuwegein begaan zijn. We roepen inwoners op dit te blijven doen, waardoor dienstverlening van de gemeente doorlopend kan worden verbeterd. Daarnaast vindt het CDA dat de gemeente met goede dienstverlening waardering moet tonen voor deze betrokkenheid van inwoners.

We zullen daarom scherp zijn op de maatregelen die worden getroffen om het hele proces rond MOR-meldingen te verbeteren. Een beter Nieuwegein begint bij betrokken inwoners die zich bekommeren om hun woonomgeving. Samen zorgen we dat de stad schoon, heel en veilig is en blijft.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren