CDA vraagt naar impact Corona op lokale economie

Het CDA stelt vragen aan het college van Nieuwegein over de impact van de Coronacrisis op de lokale economie. Zo wil de partij meer weten hoeveel Nieuwegeinse ondernemers tot nu toe aanspraak hebben gemaakt om verschillende regelingen, zoals de TOZO en de Bijstandsregeling voor zelfstandigen. Ook wil het CDA weten wat de extra drukte door de coronacrisis betekent voor de dienstverlening door Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). De gemeente is extra druk door de coronacrisis en dus blijft er werk liggen. Het CDA wil weten welke projecten door de coronadrukte vertraging oplopen.

Volgens CDA-fractievoorzitter Gerben Horst geeft het college in de corona updates veel informatie aan de gemeenteraad, maar blijven er toch nog vragen over: “We vinden dat de informatie van het college niet op alle punten goed inzicht geeft in de economische impact van de coronacrisis. Ook blijven er naar ons idee zaken onbenoemd. Dat roept vragen op, zoals over het aantal TOZO-aanvragen en het beroep op de Bijstandsregeling voor zelfstandigen. Ook maken we ons zorgen over de gevolgen voor flex-medewerkers bij gesubsidieerde instellingen, zoals de bibliotheek en het theater.”

Ook in Nieuwegein wordt de economie hard geraakt door de coronacrisis. Zo maakte UWV recent bekend dat per 30 april door 392 Nieuwegeinse bedrijven een beroep op de NOW-regeling is gedaan. Het CDA wil daarom meer inzicht in de lokale cijfers rond de Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (TOZO) en de Bbz-maatregel. Bekend is dat er meer mensen een beroep doen op een WW-uitkering, maar de vraag is in hoeverre dat in Nieuwegein ook voor de Bijstand en de Bijzondere Bijstand geldt.

Flex-medewerkers behouden
Bij de bekendmaking van de NOW-regeling heeft minister Koolmees de werkgevers opgeroepen om niet alleen hun vaste medewerkers maar ook hun flexmedewerkers in dienst te houden. Het CDA wil weten in hoeverre de gemeente dit morele appèl ook heeft gedaan bij de door de gemeente gesubsidieerde instellingen, zoals theater DE KOM en bibliotheek De Tweede Verdieping. Juist medewerkers met bijvoorbeeld een flex- of nulurencontract hebben een zwakke positie op de arbeidsmarkt. En instellingen hebben voor 2020 al een subsidie gekregen op basis van het aantal medewerkers voor dit jaar. Ook wil het CDA weten wat de gemeente doet voor arbeidsmigranten.

Vertraging bij diverse projecten
Het college heeft laten weten dat er een aanzienlijke vertraging bij een aantal projecten wordt verwacht. Dat speelt vooral bij projecten met een grote rol voor inwonersparticipatie. Ook zou er vertraging zijn bij de verdere ontwikkeling van de transformatie agenda en ander sociaal beleid. Het CDA wil weten om welke projecten en vertragingen het dan concreet gaat. Ook wil de partij weten wat het college gaat doen om die vertragingen weer in te lopen en op welke termijn ze dat denkt te realiseren.

Hieronder de schriftelijke vragen aan het college naar aanleiding van de corona updates.

Economische impact

 • In de corona update nr 6 staat dat er bij WIL 1001 TOZO-aanvragen zijn behandeld. Hoeveel TOZO-aanvragen zijn er door Nieuwegeinse ondernemers totaal tot nu toe ingediend? Hoeveel aanvragen zijn er tot nu toe afgewezen? Wat waren de meest voorkomende redenen om een TOZO-aanvraag af te wijzen?
 • Hoeveel extra kosten heeft WIL tot nu toe gemaakt tbv de uitvoering van de TOZO-maatregel voor ondernemers uit Nieuwegein? En hoeveel kosten verwacht WIL in dit kader nog te moeten maken?  Worden deze uitvoeringskosten door het Rijk vergoed?
 • Is er sprake van een toename van het beroep op de Bijstandsuitkeringen en de Bijzondere Bijstand uitkeringen in de maanden maart en april, welke gerelateerd kan worden aan de corona-crisis? Zo ja, hoe hoog is doe toename?
 • In welke mate is er tot nu toe aanspraak gemaakt op de gewijzigde (verruimde) Bbz-maatregel voor zelfstandigen door zelfstandig ondernemers in Nieuwegein?
 • In welke mate zorgt de corona-gerelateerde dienstverlening door WIL voor achterstanden bij de reguliere dienstverlening door WIL? Indien er achterstanden ontstaan, hoe denkt WIL deze achterstanden in te lopen? En op welke termijn verwacht WIL dit te realiseren?
 • In bijlage 1 bij de corona update nr. 4 staat dat zzp’ers en ondernemers de mogelijkheid hebben om kwijtschelding van belastingen of uitstel van betaling aan te vragen bij de BghU. Kunt u aangeven in welke mate ondernemers uit Nieuwegein van deze mogelijkheid inmiddels gebruik hebben gemaakt, uitgesplitst naar kwijtschelding en uitstel? En voor hoeveel is er inmiddels kwijtgescholden of uitstel verleend? En kunt u aangeven in welke mate er voor de verschillende soorten belastingen en heffingen er kwijtschelding of uitstel van betaling wordt aangevraagd?
 • De Rijksoverheid heeft werkgevers in het kader van de NOW-regeling opgeroepen om hun werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden, inclusief medewerkers met allerlei vormen van flexcontracten. Kunt u aangeven in hoeverre u contact heeft met door de gemeente gesubsidieerde organisaties met werknemers, zoals DE KOM en De Tweede Verdieping, over het behoud van werkgelegenheid en inkomen voor hun werknemers? En of u daarbij een beroep op deze maatschappelijke instellingen doet om te handelen in de geest van het appèl van de Rijksoverheid?
 • Bent u bereid en in staat openstaande facturen vanuit de gemeente aan het bedrijfsleven zo spoedig mogelijk te voldoen (bij voorkeur binnen zeven dagen) om de liquiditeit van ondernemers te verbeteren? Bent u bereid om de systemen hier op aan te passen?
 • Daarnaast willen wij u in overweging geven om te bezien welke gemeentelijke opdrachten evt. naar voren kunnen worden gehaald via aanbestedingen, om daarmee waar dat kan en verantwoord is de economie enigszins draaiende te houden. Bent u bereid hiermee aan de slag te gaan en de uitvoering hiervan aan de gemeenteraad terug te koppelen?
 • Weet of checkt de gemeente of partijen die verantwoordelijk zijn voor huisvesting van arbeidsmigranten hun verantwoordelijkheid nemen. Zijn arbeidsmigranten goed genoeg op de hoogte van de maatregelen en nieuwe afstandsnormen?

Effecten op andere beleidsterreinen

 • In corona update nr. 6 staat dat u een aanzienlijke vertraging bij een aantal projecten verwacht, met name waar inwonersparticipatie een grote rol speelt. U geeft daarbij een aantal generieke voorbeelden. Kunt u een overzicht geven van alle projecten waarbij vertraging wordt opgelopen, inclusief hoeveel vertraging u per project verwacht? En wat u gaat doen om die vertraging weer in te lopen?
 • In corona update nr. 6 staat ook dat er sprake is van vertraging van beleidsmatige ontwikkelingen in de transformatie agenda en in het programma vernieuwing onderwijs- en sportaccommodaties. Kunt u een overzicht geven van de vertragingen waar het dan concreet om gaat? Wat is het college voornemens te doen om deze vertragingen weer in te lopen? En op welke termijn is dit mogelijk?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren