CDA Nieuwegein blij met opknapbeurt volkstuincomplexen

Het CDA heeft recent een werkbezoek gebracht aan de volkstuinverenigingen Galecop en Ons Belang in Nieuwegein. CDA-raadslid Gerben Horst is blij met het resultaat van de opknapbeurt van beide volkstuincomplexen in de afgelopen tijd. Hiermee kunnen de twee verenigingen weer de nodige jaren vooruit.

Jarenlang achterstallig onderhoud
Al in 2014 heeft CDA-raadslid en woordvoerder volkstuinen Gerben Horst aandacht gevraagd voor het jarenlang achterstallig onderhoud aan de volkstuincomplexen in Nieuwegein. “Er was al vele jaren discussie over wie verantwoordelijk was voor het groot onderhoud aan de paden en sloten op de complexen. Dat had vooral te maken met een meningsverschil over gemaakte afspraken in het con-tract van de gemeente met de verenigingen”, aldus Horst. Het CDA heeft bij de voorjaarsnota van 2015 samen met ChristenUnie en VSP een voorstel bij de gemeenteraad ingediend om eindelijk geld vrij te maken voor het groot onderhoud. Dat voorstel haalde toen geen meerderheid. Maar in oktober 2015 kwam het college alsnog met een voorstel naar de gemeenteraad. Dat voorstel werd aangeno-men, waarmee een oplossing eindelijk in zicht kwam.

Nieuwe paden en gebaggerde sloten
De uitvoering van de werkzaamheden aan de paden en sloten op de volkstuincomplexen heeft uitein-delijk nog tot dit winterseizoen geduurd. Maar inmiddels liggen de paden er weer mooi bij. En de slo-ten op en om de volkstuincomplexen zijn weer flink uitgebaggerd. Daarmee is het groot onderhoud op orde. Horst: “Ik heb me hier flink tegen aan bemoeid. In de afgelopen jaren ben ik al een paar keer bij Galecop en Ons Belang op bezoek geweest. Het is mooi om nu het resultaat met eigen ogen te zien van het besluit dat we als gemeenteraad hebben genomen.” De komende jaren moeten de leden sa-men zorgen dat alles netjes blijft, vooral door het regelmatig uit de sloten trekken van waterplanten. In nieuwe contracten tussen de gemeente en de volkstuinverenigingen Galecop en Ons Belang zijn goede afspraken gemaakt over het groot onderhoud in de komende jaren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk