Katern

CDA: Inwoner moet gemeente uit kunnen dagen

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft met het aannemen van een CDA-motie uitgesproken een vernieuwende aanpak te willen om inwoners meer betrokkenheid te geven bij het vervullen van gemeentetaken. Het stadsbestuur gaat de mogelijkheden nu verder onderzoeken en informeert de gemeenteraad.

Het CDA vindt namelijk dat het College nog wat meer durf mag tonen als het om inwonersparticipatie gaat. “Kreten als meedoen en inwoners betrekken stellen niets voor, wanneer we alleen het vertrouwen geven om een steentje bij te dragen. Vertrouwen vergt lef”, betoogde CDA-fractievoorzitter Roelof de Wild. Het CDA wil inwoners en verenigingen daarom het recht geven om taken van de gemeente over te nemen, het zogenoemde ‘right to challenge’. Kleine, behapbare taken waarvan inwoners denken dat ze deze effectiever en beter kunnen uitvoeren. Als aan criteria wordt voldaan dan moet ook het budget beschikbaar gesteld worden. De Wild: “Dit vergt wel wat lef van het bestuur maar het recht van initiatief, samen doen, inwoners betrekken dat moet dit college toch als muziek in de oren klinken?” Dat bleek het geval en zowel gemeenteraad als het college toonden die lef door het voorstel tijdens de begrotingbehandeling van 6 november over te nemen.

Verder pleitte het CDA voor meer commerciele slagkracht van het college in de aanpak van de leegstand in het Stadshuis en een levendig Stadplein. Al meerdere keren is het CDA beterschap beloofd maar tot op heden is er geen verbetering te zien. De Wild wees er op dat een levendige bezetting van het Stadshuis werkt als een positieve olievlek over het hele Stadsplein, “waar nu náást de wind ook het terechte gemor van de verschillende ondernemers luider is te horen. Alle tot nu toe genomen maatregelen zijn hulpmidddeltjes. We redden het niet met een draaimolen, een clown en een kerstboom.” Wethouder Adriani zegde het CDA toe in januari openheid te geven over wat er tot nu toe aan inspanningen is verricht en waarom het nog niet gelukt is een structurele oplossing te vinden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren