Intentieverklaring onderzoek verdere invulling bestuurlijke juridische fusie Cals College en SOOSVOH

Op donderdag 27 januari is door de besturen van het Cals College en de Stichting Open Oecumenische Scholen Voortgezet Onderwijs Houten (waar College de Heemlanden en Houtens onderdeel van uitmaken) een intentieverklaring getekend om een onderzoek te starten naar de verdere invulling van een bestuurlijk juridische fusie. Het onderzoek volgt op een verkenning naar mogelijke samenwerkingsvormen, die afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. De beide besturen omvatten gezamenlijk vier locaties voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Houten, Nieuwegein en IJsselstein.

Het onderwijs heeft en krijgt te maken met grote uitdagingen, zoals een tekort aan leraren, een daling van het leerlingenaantal, toenemende kansenongelijkheid en toenemende diversiteit in sociale, religieuze en economische achtergronden van leerlingen. De verwachting is dat een bestuurlijk juridische fusie ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs, de scholen in het algemeen en de docenten in het bijzonder. Het ondersteunt docenten in hun ambities het onderwijs te verbeteren en te verbreden. Een fusie speelt daarnaast in op de toenemende complexiteit van de (bestuurlijke) uitdagingen waar het onderwijs voor staat.

Het onderzoek zal in kaart brengen op welke wijze de gefuseerde organisatie ingericht dient te worden om vorm te kunnen geven aan de gezamenlijke ambitie en de kansen en risico’s daarbij. De inzet is het onderzoek rond de zomer van 2022 af te ronden. Daarna volgt een fase van integrale afweging, inspraak en besluitvorming. Mocht na het onderzoek besloten worden tot fusie, dan is het streven om te fuseren per 1 januari 2023.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk