Burgemeester Frans Backhuijs blikt terug op de asbestbrand op de Liesbosch

Zondagavond 29 oktober brak er een grote brand uit op de bedrijventerrein De Liesbosch. Een grote hal is volledig in de as gelegd. Door grote inzet van de brandweer is voorkomen dat de direct aangrenzende grote gebouwen ook zijn gaan branden. De asbest die vrijkwam is door de wind ook buiten het terrein van de brand terecht gekomen.

Deze brand had een ongekend groot gevolg: belangrijke doorgaande wegen en toegangswegen naar bedrijfsterreinen werden afgesloten vanwege vervuiling door asbest. Door de asbestvervuiling konden verschillende bedrijven per direct niet meer aan het werk; ze zijn voor kortere of langere tijd gesloten geweest. Daarnaast kan iedereen in de stad er op de ene of de manier last van hebben gehad. Vanwege de bedrijven die niet open waren, door ongerustheid over de gezondheid, door hinder in het verkeer, doordat de medewerkers van het gemeentehuis deze week hun volle aandacht bij de calamiteit hadden, waardoor andere dingen bleven liggen… noem het maar op. Ik heb ervaren hoe verontrust zovelen zijn geweest.

Naast alle enorme gevolgen van de ‘Liesboschbrand’ wil ik graag ook wat positieve punten benoemen. Het harde en goede werk van de brandweer en andere hulpdiensten, om mee te beginnen. De grote inzet om de bedrij-venterreinen weer zo snel mogelijk via de weg te kunnen bereiken. De saamhorigheid en schouders-eronder-mentaliteit van de getroffen ondernemers. Binnen een dag na de ondernemersbijeenkomst hebben ze werkelijk alle asbestsaneerders van Nederland naar Nieuwegein opgetrommeld! En het begrip en geduld van zoveel Nieuwegeiners. Ik ben trots op iedereen die op een of andere manier betrokken is geweest. Samen zijn we Nieuwegein, en dat hebben we in deze situatie weer bewezen.

Ik wens iedereen die schade geleden heeft heel veel sterkte de komende tijd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk