Burgemeester Backhuijs start lokale ‘Viering 100 jaar kiesrecht 2017-2019’!

Vandaag, 12 december 2017, om 12.00 uur precies is het één eeuw geleden dat in iedere gemeente in het Koninkrijk der Nederlanden de koninklijke publicatie van de Grondwet werd afgekondigd. Deze afkondiging vond plaats op het bordes, de pui of gewoon voor de deur van het ‘huis der gemeente’. Het kiesrecht is met veel strijd verworven, maar is helaas nog niet vanzelfsprekend. Niet iedereen die dat mag gaat naar de stembus, en in heel veel landen heeft niet iedereen (vrij) kiesrecht. “Goed om bij stil te staan dus,” vindt burgemeester Backhuijs.

We staan tussen 2017 en 2019 extra stil bij de invoering van de evenredige vertegenwoordiging 100 jaar geleden: het algemeen mannenkiesrecht, het passief vrouwenkiesrecht (1917) en het actief kiesrecht voor vrouwen (1919).

Frans Backhuijs: “Als burgemeester draag ik de viering van 100 jaar kiesrecht een warm hart toe. Ik vind het mijn taak om te stimuleren dat onze lokale geschiedenis over het algemeen kiesrecht op diverse wijzen gepresenteerd wordt. Met activiteiten rondom het thema kunnen wij de inwoners van Nieuwegein bewustmaken van dit vrijheidsbeginsel. Een democratie bestaat op vele plaatsen ter wereld niet en stemrecht en vrijheid van meningsuiting zijn geen vanzelfsprekendheden. De gebeurtenis 100 jaar kiesrecht biedt de kans om het voorrecht van even in een democratisch land positief onder de aandacht te brengen.”

Activiteiten
In het hele land vinden activiteiten plaats, zoals theatervoorstellingen, tentoonstellingen, symposia, bijeenkomsten en publicaties. Vrouwenorganisaties hebben een reeks activiteiten op stapel staan, die de betekenis van het vrouwenkiesrecht onder de aandacht brengen. Achtergrondinformatie en een agendaoverzicht van activiteiten is te vinden op https://100jaarkiesrecht.nl

In Nieuwegein is in samenwerking met de Nieuwegeinse erfgoedinstellingen en Het Utrechts Archief een globaal programma ‘Viering 100 jaar Kiesrecht 2017-2019’ vastgesteld.

Activiteiten in Nieuwegein
Tentoonstelling in atrium van Stadshuis Historische Kring/Bibliotheek
Lezing 100 jaar kiesrecht Historische Kring/Bibliotheek
Themanummer Cronyck de Geyn Uitgave van de drie erfgoedinstellingen
Start digitalisering verslagen Gemeente Nieuwegein/Het Utrechts Archief
Dixie-on-tour voor scholieren Gemeente Nieuwegein
Het grote verkiezingsdebat De bibliotheek/De Kom
Verkiezingstour Buurtpleinen Doorslag, Galecop en Batau

Burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren