Katern

Budgetrust schenkt mooi bedrag aan Stichting Leergeld Nieuwegein

Namens de Stichting Leergeld Nieuwegein mocht Margot van Leth een cheque ter waarde van € 2.401,80 in ontvangst nemen van Henk Bouwknegt. Bouwknegt is eigenaar van het bedrijf Budgetrust uit Nieuwegein en coached mensen die betalingsproblemen hebben.

Van 16 tot en met 20 mei dit jaar heeft de Nieuwegeiner de Friese Elfstedentocht gelopen en heeft hij zich door een groot aantal mensen laten sponseren. ‘Dat bracht een mooi bedrag op!’ aldus Bouwknegt. ‘Ik weet zeker dat de Stichting Leergeld het bedrag goed weet te besteden, zodat er weer een paar kinderen heerlijk mee kunnen doen!’

Leergeld

Op de foto links: Margot van Leth en rechts Henk Bouwknegt

Eén op de vijf huishoudens heeft moeite om de rekeningen te betalen. Betalingsproblemen komen voor in alle lagen van de bevolking en kan diverse oorzaken hebben. Bouwknegt: ‘Een laag inkomen is zeker niet de enige oorzaak. Ons eigen, onbedachtzame, financiële gedrag verhoogt het risico op schulden aanmerkelijk. Moet ik bijvoorbeeld die lening wel afsluiten om een nieuwe auto te kopen? Door een ingrijpende gebeurtenis in je leven (ontslag, ziekte, scheiding, overlijden van een partner) word je ook extra kwetsbaar. Tenslotte is het ontbreken van spaargeld en het niet op orde hebben van de financiële administratie een belangrijke reden waarom mensen in de problemen komen.’

Over Stichting Leergeld
De missie van Stichting Leergeld Nieuwegein is om alle kinderen mee te laten doen! Want, nu meedoen is straks meetellen! Henk: ‘Vanuit mijn bedrijf Budgetrust coach ik onder andere veel mensen die moeite hebben om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Ik kom daar nogal eens schrijnende gevallen tegen. Er is dan weinig of geen geld om kinderen uit die gezinnen mee te laten doen op school en verenigingen.’

Stichting Leergeld Nieuwegein bedankt Henk Bouwknecht hartelijk voor zijn sportieve prestatie en natuurlijk voor de fantastische donatie! Daar kunnen wij weer heel veel kinderen blij mee maken! Heeft u kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en is het financieel erg moeilijk dan helpen wij u ook graag! Iedereen met een Nieuwegein Stadspas wordt ingeschreven bij Stichting Leergeld Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk