Bruisende Binnenstad gaat van start!

Wie op dit moment op Cityplaza loopt en zich in oostelijke richting buiten het winkelloopgebied begeeft maakt kennis met een open vlakte waar ogenschijnlijk niets gebeurt. Voorheen hadden we enkel  het kale terrein van het voormalig gemeentehuis, momenteel lijkt het alsof de “woestijn“  zich verder heeft uitgebreid in oostelijke en zuidelijke richting.  Deze  aanblik is zeker niet fraai te noemen,  maar is een noodzakelijke fase van sloop, opruimen en bouwrijp maken vooraleer met de constructieve fase begonnen kan worden.
Na jarenlange voorbereiding is het dan eindelijk zo ver. In dat gebied zijn twee locaties geheel bouwrijp gemaakt en alle vergunningen zijn geregeld.  Dit houdt in dat de betreffende ontwikkelaars hier aan de slag kunnen. We hebben het dan , uiteraard zou ik bijna zeggen, over de eerste Palmtoren en blok 1 waar winkels en woningen zullen verrijzen.De naam Palmtoren mag officieel niet meer gehanteerd worden omdat deze te veel geassocieerd zou worden met palmolieproductie en dat geschiedt  niet altijd op een duurzame en ecologisch verantwoorde wijze. Daarvoor in de plaats is voor dit gebouw de term Sustainable energy office building bedacht.  De oorspronkelijke naam was bedacht om het gebouw zo een markante, groene, warme en exotische imago mee te geven, daarvan blijft nu natuurlijk niet veel meer hangen. Maar ja, What’s in a name, zullen we maar zeggen. De doelstelling is om op  alle aspecten een nul-emissie kantoorpand te realiseren. “Hierdoor voorziet het  pand geheel in de eigen energiebehoefte en is het trendsettend voor een hoog duurzaam ambitieniveau”, aldus te lezen op de gemeentepagina’s. Prima voor Nieuwegein.Belangrijk is nogmaals dat de bouwers aan de slag kunnen met de bouw van dit object, evenals het realiseren van de winkel/woonblok op bouwlocatie 1 langs de Noordstedeweg. Hoewel het College niet exact kan aangeven per wanneer de eerste heiwerkzaamheden gaan aanvangen, rekenen wij erop dat de projectwethouder de nodige druk blijft uitoefenen op de bouwende partijen om zo spoedig mogelijk te starten. Wij hopen op een uitnodiging, want dit feit willen we natuurlijk life meemaken.  Deze start markeert een belangrijke fase in de ontwikkeling van de binnenstad, want hiermee kan de gemeente laten zien dat er nu begonnen wordt met het daadwerkelijk tot ontwikkeling brengen van de binnenstad.Maar er zijn nog meer zaken waar aan gewerkt wordt. Zo zal er over niet al te lange tijd meer bekend worden over de bouw van het stadshuis, parkeergarages en het nieuwe theater en kunstencentrum, allemaal in het gebied waar alles nu kaalgeslagen is.  Hier was door het College ook de komst van een eventueel Family entertainment center bedacht, compleet met een nieuwe bioscoop. Wij hebben de essenties van dit concept in Deventer kunnen aanschouwen, hetgeen de VVD wel aansprak. Het concept voorziet namelijk in activiteiten voor vele leeftijdsgroepen. Nu wij vernemen dat Krijco niet meer verder wil vragen wij ons af wat het College voor alternatieven ziet voor  de huidige gokhal en bioscoop. Blijven deze toch in West?Over West gesproken, niet zo lang geleden hebben wij als raads- en commissieleden onder begeleiding van een extern bureau kunnen knippen en plakken en roepen over de ontwikkeling van dit gebied. Daarmee geeft het College aan dat wij weer terug zijn aan de tekentafel en in feite het gebied opnieuw gaan inkleuren en beginnen met planvorming. Dit terwijl in eerdere fasen (OOB etc) voor de gehele binnenstad de contouren zijn vastgesteld, inclusief de financiële kaders. Wij beseffen ook wel dat voor dit soort langjarige projecten er in zekere zin altijd wel sprake is van veranderingen in de interne en externe omstandigheden en dat daardoor ook de plannen gaande weg aan herziening onderhevig zijn. De VVD beschouwt echter het geheel  als de nieuwe binnenstad. Als wij zien dat in Oost, zoals gesteld, de constructiefase aanbreekt, terwijl wij in West teruggeworpen worden aan de tekentafel dan baart dat ons de nodige zorgen. Is het op deze manier mogelijk de binnenstad als geheel te zien en als één integraal samenhangend gebied tot ontwikkeling te brengen?Wij hebben een bruisende binnenstad voor ogen en zijn blij met de start van de bouwactiviteiten in Oost, echter het moet ook geen 15-20 jaar vanaf heden duren voordat de binnenstad echt als af, levendig en bruisend kan worden aangemerkt. Wij hopen derhalve dat het College dit aspect in haar afwegingen blijft betrekken en dat de projectwethouder de samenhang van het geheel voor ogen houdt en het niet te veel ziet als losstaande deelprojecten. Het gaat tenslotte om de samenhang der delen.Ir. Djiet RamautarsingCommissielid GGO VVD-fractie

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren