Bridgeclub Nieuwegein viert 50-jarig jubileum

Al 50 jaar is de Bridgeclub Nieuwegein (BCN) de toonaangevende bridgeclub in Nieuwegein, ooit gestart op de vrijdagavond in de kantine van sportzaal De Sluis. Daarna werd het spelen verplaats naar Het Veerhuis, de kantines van Geinoord en Atverni en uiteindelijk het Petanque Centrum in de wijk Galecop. Donderdagmiddag 25 augustus wordt het lustrum gevierd met een Bridge-clinic en een lustrumreceptie.

In de loop der jaren zijn er vanuit de leden van Bridgeclub Nieuwegein diverse andere bridge-initiatieven ontplooid, zoals een niet-rokers vereniging. Ook hebben er fusies plaatsgevonden met Geinig Slem en Bridgeclub Oudegein. Inmiddels wordt er door leden van BCN gebridged op maandagavond, dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagavond. De Bridgeclub Nieuwegein heeft momenteel 185 leden en is hiermee één van de grootste van District Utrecht van de NBB.

Bridge-clinic
Op de lustrumdag zelf kunnen alle Nieuwegeiners die dat willen kennis maken met het bridgespel via een door leden georganiseerde bridge-clinic. Als je nog niet kunt bridgen dan kun je op donderdagmiddag 25 augustus van 13.30 uur tot 16.00 uur deelnemen aan deze clinic. Een bridge-docent zal je laten ervaren wat bridgen is: een gezellige denksport waar je nieuwe mensen leert kennen en je hersens jong houdt. Voor deelname graag vooraf opgeven bij Linda van Deventer via het e-mailadres: linda.vandeventer@telfort.nl of telefonisch via: 030–604 7729. Deelname is gratis.

Receptie
Op donderdagmiddag 25 augustus van 16.30 uur tot 18.00 uur houdt het Bestuur van Bridgeclub Nieuwegein een Lustrumreceptie voor relaties en belangstellenden in het Petanque Centrum aan de Galecopperzoom 1 in Nieuwegein. Voor de leden is nog een bridgedrive en feest georganiseerd in het Spoorwegmuseum.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk