Brandweer (2002/1441)

In 2000 heeft het college kennisgenomen van het feit dat in sommige gedeelten van Nieuwegein de brandweer minder snel kan komen. In 2001 heeft het college daarom aan de raad een plan voorgelegd om de brandweer uit te breiden met een beroepsbrandweer overdag en een extra vrijwilligerspost in Galecop voor in de avonden en de weekenden. Bij de behandeling in de raadscommissie ABZ is toen gevraagd om te kijken of buurgemeenten bij brand wel snel op deze plaatsen in Nieuwegein aanwezig kunnen zijn. Nu heeft het college kennis genomen van een voortgangsrapportage.

De brandweer heeft met behulp van een rekenmodel de invloed van de buurgemeenten bepaald, waarbij bleek dat de brandweer Utrecht sneller op het industriegebied Laagraven en Liesbosch kan zijn. Op alle andere delen van Nieuwegein zijn de buurkorpsen niet van invloed, waardoor een extra vrijwilligerspost in Galecop noodzakelijk blijft.

Het college heeft daarom de brandweercommandant de opdracht gegeven de samenwerking met Utrecht uit te werken in de vorm van een convenant en samen met de directeur van de sector Stadsontwikkeling een geschikte plaats te zoeken voor de extra vrijwilligerspost in Galecop. Zodra met Utrecht een convenant is ontwikkeld zal dit door zowel het college van Nieuwegein als dat van Utrecht worden vastgesteld. Daarnaast zal het college van Nieuwegein worden geadviseerd over een geschikte plaats voor een extra vrijwilligerspost in Galecop.

De notitie wordt ter inzage gelegd voor de betreffende nieuwe raadscommissie. Commissiesamenstelling en vergaderdata worden na de verkiezingen bekend gemaakt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk