Bouwgein boeit en bloeit!

In Nieuwegein worden op diverse plekken initiatieven ontplooid op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit. Bouwspeeltuin Bouwgein in Batau-Noord wil daar natuurlijk ook een steentje aan bijdragen. Door de natuur naar de bouwspeeltuin te halen krijgen kinderen en ouders/begeleiders de gelegenheid de natuur van dichtbij te ontdekken.

Op woensdagmiddag 28 april jl werden bij Bouwgein met hulp van de aanwezige kinderen twee initiatieven tegelijk gerealiseerd!

Ecoloog Friso Ockhuizen van Sudeco Consultancy maakte een plan op maat; er komen vier vleermuiskasten, vier nestkasten voor huiszwaluwen, insektenhotels en een bloemenweide. Dat plan is uitvoerbaar dankzij hulp van Friso, andere sponsors en een bijdrage van € 1.000,- van hoofdsponsor Theo Pouw. Theo Pouw vierde een 40-jarig jubileum en besloot dit bedrag beschikbaar te stellen voor een initiatief dat voldeed aan de thema’s natuur, duurzaam en kinderen.

Bloemenweides zorgen voor voldoende voedsel voor de wilde bijtjes en andere insecten die de insectenhotels gaan bewonen. Burgerinitiatief ‘Bloeiend Nieuwegein’ stelde daarom ook zaaigoed van inheemse wilde bloemen ter beschikking Diezelfde middag werd met hulp van Josien van Harten een boomspiegel bij de ingang van het terrein ingezaaid. Ook Josien hielp met adviezen over aanpassingen van het terrein rond duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Onze fotograaf Paul Oor was aanwezig en maakte onderstaande foto’s.

tekst

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk