Borderline Informatiebijeenkomst

Op 11 juni en 2 juli a.s. organiseert de Stichting Altrecht, geestelijke gezondheidszorg in de regio Utrecht, informatiebijeenkomsten voor familieleden en direct betrokkenen van patiënten met een borderlinestoornis. Tijdens de bijeenkomsten staat de uitwisseling van ervaringen van familieleden onderling centraal. U kunt zich opgeven voor 1 of beide bijeenkomsten bij de afdeling Preventie van Altrecht, tel. 030- 699 91 50. Ook kan een brochure worden opgevraagd, met daarin informatie over de volgende bijeenkomsten en andere activiteiten voor familieleden en direct betrokkenen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk