Boombunkersysteem voor bomenaanplant op de Bergfluiter

Onlangs heeft Treebuilders in opdracht van de gemeente Nieuwegein op de Bergfluiter in de wijk Doorslag een drietal groeiplaatsinrichtingen voor bomen geïnstalleerd. Deze groeiplaatsinrichtingen zijn voorzien van het TreeParker boombunkersysteem om de bomen duurzaam, gezond en tot volle wasdom te laten komen.

omen dragen pas echt bij aan het oplossen van de klimaatproblemen in de wereld als ze gezond zijn en goed groeien. Deze bomen bieden de stad verkoeling, vangen fijnstof en CO₂ op met hun kroon, zorgen voor ‘huisvesting’ van vogels en insecten en dragen bij aan een grotere biodiversiteit en ecosysteemdiensten in de stad.

Technische inrichting groeiplaats
In deze straat stonden grote berken. Die zorgden de afgelopen jaren voor te veel wortelopdruk, waardoor er voor bewoners en voetgangers gevaarlijke situaties op de loer lagen. Het is altijd jammer als mooie oude bomen gekapt worden. Als deze keuze gemaakt wordt, is het echter van belang om goed na te denken welk type boom er terug moeten komen. Deze keuze heeft namelijk veel invloed op het technisch inrichten van de groeiplaats. Onder meer de de levensduur van de boom, soort, standplaats en grondwaterstand bepalen in grote mate de benodigde hoeveelheid groeivolume van de boom.

Berekening
Zo kan Treebuilders al enige jaren een onderbouwde berekening maken welk volume er nodig is om een boom te voorzien van een goede groeiplaats voor een goede levensduur. Voor beleidsmedewerkers, groentechnici en boombeheerders kan dit helpen om binnen de eigen organisatie om te onderbouwen waarom er juist ondergronds geïnvesteerd moet worden in een goede duurzame groeiplaatsinrichting voor de boom. In het geval van de Bergfluiter in Nieuwegein zijn de groeiplaats en het volume ingericht op een levensduur van zestig jaar. Ook civieltechnische beleidsmedewerkers en beheerders hebben hier veel belang bij. Met het TreeParker-boombunkersysteem behoort wortelopdruk tot het verleden.

Net voor de zomerperiode is het project op de Bergfluiter afgerond en is de groeiplaats klaar. De bomen zullen de komende winter worden aangeplant, rond de boomspiegel komen vaste planten. Dit is goed voor het straatbeeld en gunstig voor de biodiversiteit en de waterinfiltratie.

Eindresultaat, de boom zal in de winter worden aangeplant

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk