Bomenbeleid of bomenkap ?

De afgelopen dagen is er bij de inwoners van Batau noord een gemeentelijk schrijven in de bus gevallen, waarin wordt aangekondigd dat de gemeente concrete plannen heeft om in deze wijk “te komen tot een gezond en fraai bomenbestand”. Genoemd schrijven is bedoeld om  bewoners te informeren over het te volgen beleid t.a.v. bomen en ander openbaar groen.In de jaren dat Nieuwegein is gebouwd, werden veel, vaak snelgroeiende bomen aangeplant om de stad snel groen te krijgen. Veel van deze bomen blijken nu niet meer goed te voldoen.Derhalve heeft de gemeente reeds in 2001 een bomenbeleidsplan gelanceerd dat over een periode van 10 jaar uitgevoerd moet worden. Dit betekent dat bomen die op enigerlei wijze voor problemen zorgen of kunnen gaan zorgen zullen worden gekapt. In sommige gevallen zal herplant worden. In de praktijk komt het er op neer dat veel bomen het loodje zullen leggen, hetgeen voor omwonenden op meerdere vlakken vaak een ingrijpende zaak is. In onze wijk werd reeds in 2003 een inloopavond georganiseerd, waar de gemeente haar plannen t.a.v. het bomenbeleid presenteerde en waar de wijkbewoners konden reageren. Deze reacties zijn getoetst en beoordeeld en in het beleidsplan verwerkt. Dit voorjaar nog heeft een groep bewoners van de Minervaburg de gemeente verzocht een serie bomen te verwijderen, waardoor wederom e.e.a. aangepast moest worden.De gemeentelijke brief geeft, middels een aantal overzichtelijk opgestelde punten, duidelijkheid over de te volgen procedure bij het kappen van de bomen. Daarbij is het vooral belangrijk te weten dat men tot 8 juli a.s. inzage kan hebben in en tevens bezwaar kan maken tegen, de voorgenomen plannen. Genoemde plannen kan men inzien in buurtcentrum Feniks, de Centrale Bibliotheek en in het infocentrum van het Gemeentehuis.Er zal eveneens iets gaan gebeuren aan het achterstallige onderhoud van het overige openbare groen en aan het onderhoudsvriendelijker maken van de openbare ruimten, echter de gemeenteraad moet zich hier nog over uitspreken. Mocht dit alles nog vragen oproepen, dan kan men zich wenden tot Mevr. Alsemgeest, liefst per email (j.alsemgeest@nieuwegein.nl) of schriftelijk. Anders telefonisch tussen 08.00 en 12.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op telefoonnummer 607 18 21.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren