Bijeenkomst rioolonderhoud Tuinfluiter en Graspieper

Inspectie van het riool in Doorslag heeft aangetoond dat delen van het riool op korte termijn vernieuwd moeten worden. Het gaat in Doorslag om ongeveer 200 meter riool onder de Tuinfluiter tussen huisnummers 2 en 30 en onder de Graspieper tussen huisnummer 2 en 68. Om de riolen te kunnen vervangen, is het helaas noodzakelijk een aantal bomen te kappen of verplaatsen. Hiervoor is inmiddels een vergunning aangevraagd.

De gemeente houdt hier een informatiebijeenkomst over op 4 oktober a.s. om 20.00 uur in kerkelijk centrum De Bron, Buizerdlaan 1. In deze bijeenkomst wordt verteld hoe en wanneer het werk wordt uitgevoerd en wil de gemeente praten met belanghebbenden over de herinrichting van het groen en het betrokken wegdek.

De werkzaamheden brengen wat overlast en verkeershinder met zich meebrengen. De werkzaamheden in Doorslag nemen naar verwachting 10 weken in beslag. Gedurende de werkzaamheden wordt het afvalwater uiteraard gewoon afgevoerd.

Oorzaak van de slechte staat van het riool is de inklinking van de grond waarin het riool ligt. Daardoor is ook het riool verzakt, en wel zodanig dat er rioolwater in de buizen blijft staan. Dat rioolwater stimuleert het rottingsproces van het beton, waardoor gaten in de buis kunnen vallen. Het hoofdriool ter plaatse is nu ongeveer 16 jaar oud, en zou eigenlijk 40 jaar mee moeten gaan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk