Bijeenkomst over borderlinestoornis

RIAGG Amersfoort, Altrecht en Labyrint~In Perspectief organiseren iedere maand een bijeenkomst voor familieleden en partners van mensen met een borderlinestoornis. In april en mei zijn belangstellenden welkom in Zeist.

Familieleden en partners hebben vaak vragen over de behandeling en begeleiding van mensen met een borderlinestoornis. Welke vormen van behandeling en begeleiding zijn er te onderscheiden? Wat is bijvoorbeeld een Linehan-training? Voor wie is welke behandeling geschikt? Wat is het verschil tussen ambulante, klinische en dagbehandeling? En, wat zijn de mogelijkheden van medicijnen als onderdeel van de behandeling? Op maandag 7 april zal de heer A. Gerritsen, psychiater, deze vragen beantwoorden tijdens een informatiebijeenkomst. Aanwezigen krijgen de gelegenheid vragen te stellen aan de spreker.

Op de gespreksbijeenkomst van maandag 12 mei kunnen familieleden en partners in kleinere groepen verder praten over hun ervaringen met de behandeling en begeleiding van degene met een borderlinestoornis. Tijdens deze bijeenkomst staat de uitwisseling van ervaringen tussen deelnemers onderling centraal.

Belangstellenden kunnen zich telefonisch aanmelden voor één of beide bijeenkomsten bij de afdeling Preventie van Altrecht, telefoon 030 – 699 91 50. De bijeenkomsten worden gehouden in Zeist. Aanvangstijd 19.15 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk