Bijdrage collectieve ziektekostenverzekering

De gemeente Nieuwegein brengt een nuancering aan in de voorwaarden waaraan mensen moeten voldoen als zij in aanmerking willen komen voor de regeling chronisch zieken of gehandicapten. Daarnaast doen zij een voorstel om de gemeentelijke bijdrage in de collectieve ziektekostenverzekering vanaf 1 januari 2005 structureel vast te stellen op € 10,00 per volwassene per maand. De reden hiervoor is dat de rijksoverheid vanaf 2005 structureel een bedrag van € 75.000,00 toevoegt aan het budget bijzondere bijstand ten behoeve van de chronisch zieken en gehandicapten.

Wethouder van Linge stemt niet in met deze extra besteding aan de collectieve ziektekostenverzekering en neemt daarmee een ander standpunt in dan zijn collega wethouders, omdat Nieuwegein reeds uit eigen middelen ± € ¼ miljoen extra besteedt aan deze bijzondere bijstand en de extra rijksbijdrage in zijn visie eerst moet worden gebruikt om deze gemeentelijke bijdrage te verminderen.

Geef een reactie

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: