Bibliotheek vraagt aandacht voor laaggeletterdheid

Op vrijdag 8 september, Wereldalfabetiseringsdag, trakteert bibliotheek De tweede verdieping bezoekers op letterkoekjes bij de koffie. Naast bij de bibliotheek staan die dag ook bij veel andere Nieuwegeinse organisaties koekjes klaar, zoals op het Anna van Rijn College. Op die manier vragen de bibliotheek en deze organisaties aandacht voor het feit dat 1 op de 6 Nieuwegeiners niet goed genoeg kan schrijven en lezen.

Deze laaggeletterde Nieuwegeiners hebben bijvoorbeeld moeite om met het openbaar vervoer te reizen, geldzaken bij te houden of een bijsluiter van een medicijn te lezen. Vaak schamen ze zich ervoor dat ze laaggeletterd zijn en proberen ze dit te verstoppen. Met als gevolg dat ze weinig vrienden en kennissen hebben en geen goede aansluiting vinden bij collega’s op het werk.

Gelukkig zijn mensen nooit te oud om te leren en zijn er speciale cursussen voor volwassenen. Bij de Taalbrigade – NL bij de bibliotheek oefenen vrijwilligers het lezen en schrijven met laaggeletterden; in kleine groepen of zelfs één-op-één. Ook zijn er oefenprogramma’s op de computers en boeken om te leren lezen en schrijven.

Wilt u als Nieuwegeiner zelf taalmaatje worden bij de bibliotheek en een stadsgenoot leren lezen en schrijven? Of wilt u meer informatie over laaggeletterdheid? Stuur dan een mail naar Gina van den Berg: G.vandenBerg@detweedeverdieping.nu o.v.v ‘Taalbrigade-NL’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk