Bezwaren bergbezinkbassin Ansinghlaan

Op 22 november 2001 heeft de gemeenteraad besloten het ‘parkje achter de Ansinghlaan’ aan te wijzen voor de bouw van een bergbezinkbassin en de aanleg van een aanvoer- / overstortriool. Tegen dit besluit heeft de ‘bewonerscommissie Wijkersloot West’ op 5 december 2001 bezwaar aangetekend. Het bezwaar van ‘bewonerscommissie Wijkersloot West’ is op 28 januari 2002 behandeld in de ‘Commissie bezwaar- en beroepschriften’.

De Commissie bezwaar- en beroepschriften oordeelde dat de bezwaren van ‘bewonerscommissie Wijkersloot West’ niet ontvankelijk zijn. De commissie is van oordeel dat het besluit geen besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (AWB). Daarom kan daar ook geen bezwaar tegen worden gemaakt op basis van de AWB. De beslissing over het bezwaar van de ‘bewonerscommissie Wijkersloot West’ is aan de raad. Het college spreekt zich niet inhoudelijk over het voorstel uit.

Aan het presidium wordt voorgesteld om het voorstel te agenderen voor vergadering van de commissie ABZ van 24 september en de raadsvergadering van 17 oktober.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk