Bezwaar ongegrond verklaard

Eind vorig jaar heeft de gemeente aan Multiplan 2 legesfacturen gezonden voor een totaalbedrag van circa € 272.000,-. Dit wegens de indiening van bouwaanvragen voor de twee gebouwen aan de Ravenswade. Binnen de bezwarentermijn diende zij geen bezwaarschriften in, zodat de legesheffing onherroepelijk is geworden. Dit heeft Multiplan er niet van weerhouden mondeling en later ook schriftelijk te protesteren tegen de hoogte van de bouwkosten, waarop de leges gebaseerd zijn.

In drie brieven heeft de gemeente uiteindelijk medegedeeld de bouwkosten te handhaven. Deze brieven zijn volgens de Algemene wet bestuursrecht niet aan te merken als een besluit. Het zijn geen rechtshandelingen zodat het vereiste rechtsgevolg ontbreekt. Nu het geen besluiten zijn kunnen ook geen bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift van Ravenswade (voorheen Multiplan) is daarom niet-ontvankelijk verklaard.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren