Bezuiniging op de secundaire arbeidsvoorwaarden

In het kader van de ombuigingen heeft het college de directie gevraagd te komen met bezuinigingen op de secundaire arbeidsvoorwaarden ter hoogte van € 50.000. De directie heeft hiertoe een lijst met mogelijke ombuigingsmaatregelen voorgelegd aan de OR op basis waarvan de OR een advies heeft gegeven. Er wordt bezuinigd op de volgende zaken:

– Afschaffen fitnessregeling
– Afschaffen regeling directie ADSL en computer
– Afschaffen kerstpakketten
– Afschaffen activiteiten gepensioneerden
– Afschaffen resp. versoberen interne werklunches medewerkers en directie

Beslispunten:
1. kennisnemen van de bezuinigingen op de secundaire arbeidsvoorwaarden
2. de fitnessregeling intrekken met ingang van 1 januari 2015 (collegebesluit 13-11-2007, nummer 2007/16856)
3. de ADSL- en computervergoeding voor de directie intrekken met ingang van 1 januari 2015 (collegebesluit 9-5-2006, nummer 2006/6692) Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren