Bezoek aan de COSBO

Donderdag 28 oktober 2004 ging Leefbaar Nieuwegein op bezoek bij de senioren tijdens de COSBOdag. Deze had als thema; ‘De werkvloer van de maatschappij, alles over vrijwilligers’. Hoe belangrijk zijn en blijven vrijwilligers zeker met de komende nieuwe wetgeving van het rijk namelijk de wet op de maatschappelijke ontwikkeling. Een wet waarbij de lichtere vormen van zorg een verantwoordelijkheid van de gemeente worden.

De senioren die de dag bezoek zijn veelal lid van een ouderenbond. Weer anderen komen kijken omdat het thema hen aanspreekt. Een spreker was Jan Peter Bedevaart van Vriendendienst. Een vrijwilligersorganisatie voor deelnemers met een psychiatrisch verleden. De vrijwilligers van de vriendendienst doen bijvoorbeeld maatjescontact, inloopochtenden, wandelingen en uitstapjes. De oprichter van de vriendendienst had door boeiende ervaringen in het buitenland ervaren hoe vriendendienst in de kleine dorpen zo gemakkelijk verliep. Daarom heeft hij een aantal jaren geleden de vriendendienst voor personen met een psychiatrisch verleden opgericht.

De andere spreker was Catrien van Arkens vertelde over activerend huisbezoek een onderdeel van het ouderenwerk SWN. Ik zal hier uitvoerig bij stilstaan omdat deze vrijwilligersdienst tweezijdig een belangrijk aandeel heeft in de Nieuwegeinse maatschappij enerzijds de beroepskracht die de vrijwilligers (6á 7) aanstuurt, coördineert en gebonden is aan de contractueel beperkte uren. Maar door de grote vraag naar werk zichzelf genoodzaakt ziet om vrijwillig extra uren te gaan werken. De senioren die noodzakelijkerswijs activerend huisbezoek nodig hebben zijn niet geschikt om op een wachtlijst geplaatst te worden. Zij benadrukte stellig wat voor een schrijnende situaties men vaak tegenkomt.

De andere manier is de noodzaak om nieuwe vrijwilligers te vinden voor deze bijzondere tak van dienstverlening. Zeker omdat de vrijwilligers altijd 55+ zijn vanwege hun levenservaring, de geschikte leeftijd om eraan te beginnen. De doelstelling van deze dienst is senioren die door verlies van hun partner ofwel door verhuizing of verlies van baan geïsoleerd van de sociale contacten dreigen te raken te helpen om weer overeind te komen en de draad van het vroegere leven weer op te pakken.

Na een periode van steun (ca. een half jaar) en ze zijn dan weer op de goede weg hebben ze geen hulp meer nodig. Soms worden ze gekoppeld aan de Unie van Vrijwilligers, het Rode Kruis of Vrijwilligers huisbezoek.

Tot slot deed de spreekster nog een oproep dat als de bezoekers dan deze dag mensen in hun omgeving kende die het leven soms niet meer zo prettig en aangenaam vinden, ze niet moeten schromen en dat melden aan ouderenwerk SWN aan de richterslaan 60.

Weer een andere spreker was Ties ter Horst van het sportservicepunt. De acccountmanager is een voormalige sportatleet is nu aanspreekpunt voor allerhande vragen vanuit de sportverenigingen zoals de coördinatie bij het samenstellen van een vrijwilligersteams. Met een bereik van 50 sportverenigingen en 2000 vrijwilligers.

Deze organisatie heeft sinds de oprichting een twee jaar geleden zijn nut al heel snel bewezen. Of het sportservicepunt gecontinueerd wordt is nog onzeker omdat het niet is meegenomen bij de keuzenota Nieuwegein Kiest! Vergeten door het college?

Het heeft bij mij een zeer goede indruk achter gelaten wat ben ik trots dat deze drie organisaties bestaan in Nieuwegein. De senioren benadrukte tijdens de lunch nog eens duidelijk dat velen te maken krijgen met allerlei vormen van alleenstaand of eenzaamheid. Iemand vertelde dat er een abonnement van de spoorwegen is aangeschaft. Daarin zit ook een aantal vrij reizen. Zij maakte er eerst niet voldoende gebruik van maar naderhand zette ze zichzelf ertoe om er opuit te gaan door in de ene stad een kopje koffie te drinken en in de andere stad te eten tussen de middag waardoor ze toch een dagje eropuit was geweest.

Weer een andere vertelde dat ze actie lid was geworden van de vereniging van eigenaren van het complex waarin ze woonde. Nadat ze een keer met sneeuw enorm was uitgeleden vlakbij het wooncomplex bij een bushalte. Toen ze namens de vereniging contact opnam naar de gemeente heeft ze te horen gekregen dat het het beleid is dat er alleen gestrooid wordt op doorgaande wegen dit vanwege de te hoge kosten om het elders te strooien.

Een andere senior vertelde dat zij al heel lang zich aan wil sluiten bij een bridgeclub bijvoorbeeld bij een buurthuis omdat het daar er gemoedelijker aan toegaat maar er zijn elle lange wachtlijsten soms wel van een jaar. De seniore wil niet naar een bridgeclub omdat de slechthorendheid dan te veel parten gaat spelen.

Ik heb op dit soort cases geen oplossingen en antwoorden maar het zet in een heel kort tijdsbestek wel neer waar de schoen wringt in de seniorenwereld. Gelukkig dat de gemeente een project Nieuwegein seniorenproof gaat ontwikkelen. Maar dat weerhoud Leefbaar Nieuwegein er niet van om regelmatig te inventariseren bij senioren.

Als afronding van de dag stond een optreden van Eddy Christiani op het programma een man die met recht 86 jaren jong met gitaar een door de vele liedjes enorm veel herinneringen losmaakt. LeNi heeft ook genoten ondanks haar toch nog prille leeftijd viel ze beslist niet uit de toon. De aanwezige senioren genoten des te meer.

Dank u wel COSBO

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren