Bewonerscommissie Gebouwendriften On-line

De bewonerscommissie Gebouwendriften is begin jaren ’90 opgericht, toen de buurt dreigde te verpauperen. In samenwerking met de gemeente en Woningbouwvereniging ‘Jutphaas’ is toen een plan opgesteld om de buurt op te knappen.

Concreet hield dit onder andere het volgende in: plaatsing gele metalen hekjes bij de voordeuren, plaatsing muren met hekwerk en afsluitbare poort bij de hoekwoningen, herbestraten van alle straten, autovrij maken bepaalde delen van de wijk, vervanging en/of opnieuw schilderen houtwerk (deuren en kozijnen). Gezien de omvang van de wijk heeft de uitvoering van dit plan meerdere jaren geduurd. Nu zijn ze On-line bij De Digitale Stad Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk