Bewegwijzering voor fietsers bij Structuurbaan aangepast

De gemeente Nieuwegein heeft de bewegwijzering voor fietsers bij de wegwerkzaamheden aan de Structuurbaan aangepast. Fietsers worden bij de Plettenburgerbaan nu weer keurig teruggeleid naar de Structuurbaan. Eerder deze week trok de Fietsersbond in Nieuwegein aan de bel omdat zij vonden dat de communicatie richting fietsers behoorlijk tekortschoot.

Donderdagmorgen 16 februari jl. vond er ‘op het werk’ een goed en constructief gesprek plaats tussen de Fietsersbond Nieuwegein en projectleider Martijn Stekelenburg (dit is NIET de wethouder van Nieuwegein!) De Fietsersbond: ‘Hoewel we nog van mening verschillen hoe de ideale omleidingsroute eruit ziet, hebben we de intentie uitgesproken om bij volgende projecten meer samen op te trekken.’

Laat zien wat je doet voor de fiets
‘We vinden als Fietsersbond dat de gemeente een kans heeft laten liggen om te laten zien dat Nieuwegein investeert in de fiets. Het feit dat de Structuurbaan dicht is omdat deze weg vrijliggende fietspaden krijgt is geheel niet ter discussie gekomen. Ook goede omleidingsroutes voor fietsers dragen bij. Ze laten zien, dat Nieuwegein de fietser belangrijk vindt’ aldus Clarion Wegerif van de Fietsersbond in Nieuwegein.

Voorbeeld van een bord die de Fietsersbond in Nieuwegein graag wil

2 thoughts on “Bewegwijzering voor fietsers bij Structuurbaan aangepast

  1. Karl

    Wel “grappig “dat auto’s ook de omleidingsroute trachten te nemen. Stukje brug op en dan rechtsaf het fietspad op.
    Echt van de gekke.

  2. Yozu Bruinsma

    Ook heel vreemd dat Nieuwegein in haar Fietsnota van 2004 beloofde bij grote reconstructies fietspaden aan te leggen van rood asfalt. Op de beschrijving van de plantekeningen voor deze werkzaamheden staat letterlijk dat de fietspaden ELEMENTENVERHARDING BETONTEGELS ROOD krijgen !

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren