Betrekken samenleving bij planvorming Binnenstad

In het Collegeprogramma 2010 – 2014 geeft het College aan dat zij bij het bepalen van de inrichting van de Westzijde en de Doorslagzone in de Binnenstad, de Nieuwegeinse samenleving wil betrekken.
Het college gaat akkoord met de nota waarin beschreven wordt op welke wijze dit gaat gebeuren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk