Betere voorlichting aan gehandicapten

Gehandicapten in Nieuwegein weten niet goed welke organisaties hun belangen behartigen of waar ze terecht kunnen voor dienstverlening door vrijwilligers. Ook zijn ze, zo blijkt uit onderzoek, relatief onbekend met de mogelijkheden op sportgebied.

De gemeente wil daarom in samenwerking met organisaties een periodiek in het leven roepen waarin alle informatie voor gehandicapten wordt gebundeld. Zelf denken veel gehandicapten dat ze vol- doende zijn geïnformeerd, maar dit is niet zo. Dit blijkt uit een onderzoek dat Nieuwegein liet hou- den onder mensen van 45 jaar en jonger die cliënt zijn van het Bureau Voorzieningen Gehandicapten. De raad heeft in het kader van de Awensen nieuw beleid@ geld gereserveerd voor het uitwerken van een nota gehandicaptenbeleid. Het college wil de raad voorstellen dit budget te gebruiken voor de verbetering van de informatie aan gehandicapten. De gemeente gaat verder samen met organisaties en gehandicapten bekijken welke verbeteringen mogelijkzijn op het gebied van vervoer en werk. Deze twee onderwerpen scoorden tijdens het onderzoek hoog op de lijst van knelpunten die gehandicapten ervaren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk