Bestuursdienst/Strategie en Onderzoek (2002/ 2788)

Jaarlijks wordt door de afdeling Strategie en Onderzoek een inventarisatie gemaakt over de bevolkingssamenstelling. Het nieuwste overzicht is aan het college ter kennisname aangeboden. Per 1-1-2002 telt Nieuwegein 62.005 inwoners. Het aantal inwoners is met 339 afgenomen. In de publicatie Nieuwegein in wijken 2002 staat de bevolking per CBS-wijk (in totaal 21 wijken) aangegeven. Er is een uitsplitsing gemaakt naar leeftijd en geslacht. Tevens is de ontwikkeling van het aantal inwoners, het aantal woningen en de gemiddelde woningbezetting weergegeven.

Het rapport wordt eind volgende week verspreid onder raadsleden, de media, scholen, culturele centra e.d.. Ook kunnen geïnteresseerden het rapport inzien of tegen kostprijs (€ 3,-) aanschaffen bij het Infocentrum van de Stadswinkel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk