Bestuursdienst/Juridische zaken en veiligheid (2002/)

BT Ignite Nederland BV wil twee mantelbuizen aanleggen, een met een kabel en een lege. De lege mantelbuis dient als reserveleiding. BT is het niet eens met het standpunt van de gemeente dat de lege mantelbuis niet gedoogplichtig is ingevolge de Telecommunicatiewet en dat daarover dus (met inachtneming van een redelijke termijn van leegstand) precariobelasting kan en zal worden geheven.

De argumenten die BT Ignite Nederland BV aanvoert zijn in de ogen van het college niet overtuigend. Het college blijft van mening dat het om een lege leiding gaat, die niet ten dienste staat van een openbaar telecommunicatienetwerk, die niet gedoogd hoeft te worden en derhalve onder de Verordening op de precariobelasting 2002 valt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk