Bestuursdienst/Juridische Zaken en Veiligheid (2001/8539 2001/

Het college heeft de twee bezwaren op het kappen van onder andere een Elzenhaag op de hoek Bosruiter en Ooievaar ongegrond/niet ontvankelijk verklaard. De kap is nodig voor het realiseren van het bouwplan van Mitros Wonen (123 appartementen).

De bomen hebben geen cultuurhistorische waarde. De bezwaren geven geen aanleiding tot het herzien van de kapvergunning.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk