Bestuursdienst/Juridische Zaken en Veiligheid (2001/2619)

Het college heeft besloten een bedrag van € 1.474,79 beschikbaar te stellen aan de Stichting Delinkwentie & Samenleving (D&S) om het voorlichtingsproject Delinkwentie en samenleving voor 2002 te ondersteunen.

Deze stichting ontvangt jaarlijks een subsidie ten behoeve van de uitvoering van dit voorlichtingsproject voor het voortgezet onderwijs. Het doel van D&S is het bestrijden van vooroordelen, preventie van criminaliteit en herintegratie van ex-gedetineerden in de samenleving.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk