Bestuursdienst/Bedrijfsvoering/Beleid, Planning & Control (2002/

Het college heeft besloten over de administratieve verwerking van investeringskredieten en exploitatiebudgetten, vóórdat de jaarrekening 2001 wordt opgemaakt. Als regel worden investeringskredieten ouder dan 2 jaar afgesloten en kunnen hierop geen uitgaven meer worden gedaan. Het kan echter voorkomen dat om uiteenlopende redenen de realisering van investeringen meer tijd vergt dan 2 jaar. Hiervoor is het nodig dat de gevoteerde kredieten ook in 2002 beschikbaar blijven.

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend om een aantal oude kredieten te handha-ven zodat ook in 2002 hier uitgaven op gedaan kunnen worden.

Exploitatiebudgetten zijn bedoeld voor het uitvoeren van gemeentelijke taken in het jaar waarin de budgetten beschikbaar zijn gesteld. Bepaalde taken zijn echter door bijzondere omstandigheden niet in 2001 uitgevoerd.

Burgemeester en wethouders hebben de taken geïnventariseerd die eigenlijk op een later tijdstip toch nog uitge-voerd moeten worden en zullen, nadat het rekeningsresultaat over 2001 is bepaald, bekijken of een deel van het resultaat kan worden besteed voor het alsnog uitvoeren van de betreffende taken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk