Bestuur en Dienstverlening/Financien

Het College heeft de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2004 vastgesteld. Belangrijke onderwerpen voor 2004 zijn de invoering van de programmabegroting en nieuwe voorschriften van het Rijk voor het opstellen van de gemeentebegroting.

Voor de juiste verwerking hiervan in de begroting worden richtlijnen gegeven. Verder wordt onder meer aangegeven van welke loon- en prijsstijgingen wordt uitgegaan voor de begroting 2004.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk