Katern

Bestemmingsplan stationsgebied City Nieuwegein vastgesteld

Met de vaststelling van het bestemmingsplan stationsgebied City Nieuwegein heeft de gemeenteraad van Nieuwegein afgelopen donderdagavond de weg vrijgemaakt voor het nieuwe tram/busstation en honderden extra woningen in de binnenstad van Nieuwegein. Alleen de SP en ieders Belang waren tegen het bestemmingsplan.

Een modern theater en kunstencentrum, een uitgebreid winkelaanbod, gezellige pleintjes, fijne lunchtentjes en restaurants, een bibliotheek, een markt op zaterdag, een Stadshuis voor praktische zaken: je vindt ’t in City!, de binnenstad van Nieuwegein.

Bovendien woon je er dicht bij alle voorzieningen op het gebied van gezondheid, dienstverlening en onderwijs. Midden in de stad, maar toch omringd door groen en water. De bereikbaarheid is perfect; zowel met de auto, de fiets als het openbaar vervoer. Dat maakt wonen in City aantrekkelijk voor iedereen. En City groeit.

Er komen flink wat nieuwe woningen en een modern knooppunt voor tram en bus. Zo wordt City levendiger, aantrekkelijker en duurzamer. Met als ambitie, de meest duurzame binnenstad van Nederland te worden.

Op 12 december 2019 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de Gebiedsopgave City Nieuwegein. Deze Gebiedsopgave is onder meer de vertaling van de wensen die zijn opgehaald tijdens de co-creatiebijeenkomsten City made by you. De ambities uit het Koersdocument City Nieuwegein van november 2017 zijn in dit document concreet gemaakt naar uitgangspunten en leidende principes. Met een behoorlijke ambitie voor duurzaamheid, mobiliteit en wonen. Als rode draad door alles heen lopen levendigheid en gezelligheid.

Het bestemmingsplan stamt uit 2007 en vormt de ruimtelijke en juridische basis voor uitvoering van het Operationeel Ontwikkelingsplan Binnenstad (OOB 2005). In 2013 heeft de gemeenteraad besloten om het OOB op onderdelen aan te passen (onder andere woningen in plaats van kantoren). Het bestemmingsplan is o.a. op deze onderdelen aangepast.

Omdat het huidige bestemmingsplan geldig was tot maart 2017, heeft de raad ter overbrugging een Beheersverordening vastgesteld. Hiermee zijn de geldende juridische rechten verlengd tot vaststelling van het nieuwe vastgestelde bestemmingsplan.

Nu het bestemmingsplan Stationsgebied en Blok B1 is vastgesteld zal het bestemmingsplan 6 weken ter inzage worden gelegd, zodat belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend, alsmede alle belanghebbenden over de wijzigingen die zijn aangebracht, beroep kunnen instellen bij de Raad van State. De vaststelling wordt bekendgemaakt in het digitale Gemeenteblad en Staatscourant.

2 thoughts on “Bestemmingsplan stationsgebied City Nieuwegein vastgesteld

  1. F. van Ruler

    Hopelijk komen er betaalbare appartement en voor ouderen de huidige nieuwe appartementen die gebouwd worden zijn veel te duur en helpen niet ouderen uit hun te grote huizen te krijgen

  2. SC

    En als ze klein zijn, wil je ook niet.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren