Bespreking parkeerexploitatie tijdens Avond van de Raad op 26 november

Op donderdag 26 november 2020 is er weer een digitale Avond van de Raad. Publiek kan helaas niet worden toelaten, online zijn geïnteresseerden van harte welkom om live mee te kijken. De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda. De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal.

Raadsvoorbereidend: Parkeerexploitatie
Het college vraagt de gemeenteraad de gewijzigde parkeertarieven per 1 januari 2021 vast te stellen. Ook vraagt ze te besluiten door te gaan met de parkeerexperimenten en daarvoor een bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen. Tenslotte vraagt het college de gemeenteraad de parkeerexploitatie 2021 en par(belasting) verordening 2021 vast te stellen.

Rondvraag
Een rondvraag geeft raadsleden en commissieleden de mogelijkheid om vragen te stellen aan het college, los van de onderwerpen die op de agenda staan. Te bekijken via deze website.

Meespreken bij de parkeerexploitatie?
Wil je meespreken bij dit onderwerp? Aanmelden kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren via griffie@nieuwegein.nl De griffie zorgt dan voor deelname aan de vergadering.

Tot slot
Alle vergaderstukken van de Raadzaal zijn hier te vinden.

Informatie
1. de parkeertarieven per 1 januari 2021 als volgt te wijzigen:
a) de tarieven voor het betaald parkeren op straat te verhogen met 2,50%;
b) het gebruikelijke uurtarief in de parkeergarages te verhogen met 10 eurocent;
c) de overige tarieven in de parkeergarages te verhogen met 2,50%

  1. in 2021 door te gaan met het uitvoeren van parkeerexperimenten en daarvoor maximaal € 200.000,- beschikbaar ter stellen

  2. de parkeerexploitatie 2021 vast te stellen en de mutaties hiervan te verwerken in de eerste technische en financiële verzamelwijziging 2021

  3. de Parkeerverordening 2021 vast te stellen

  4. de Parkeerbelastingverordening 2021 vast te stellen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!