Besluit Wmo Nieuwegein 2015 en Beleidsregels Wmo Nieuwegein 2015

Op grond van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht om een verordening vast te stellen om onder meer de toegang en de algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen te borgen. De Wmo verordening Nieuwegein is op 1 november 2014 vastgesteld en treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking. Bij de Wmo verordening horen het Besluit Wmo Nieuwegein en de Beleidsregels Wmo Nieuwegein. In de beleidsregels wordt invulling gegeven aan de wijze waarop de verordening wordt uitgevoerd. Beslispunten:

1. Instemmen met de Beleidsregels Wmo Nieuwegein 2015.
2. Instemmen met het Besluit Wmo Nieuwegein 2015 onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van het wijzigingsbesluit van de Wmo verordening 2015.
3. De raad ter kennisgeving het Besluit Wmo Nieuwegein en de Beleidsregels Wmo Nieuwegein 2015 aan te bieden.

Het college stemt in met de laatste door wethouder Adriani ingebrachte wijzigingen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren