Besluit over doorontwikkeling toegang tot zorg waarschijnlijk in februari 2018 in de gemeenteraad

Op 6 december is het voorstel om de werkzaamheden van Geynwijs onder te brengen in de gemeentelijke organisatie, behandeld in de commissievergadering van de commissie Samenleving. De commissie gebruikt de komende twee maanden om zich verder in het voorstel te verdiepen.

In oktober heeft de gemeente de inwoners van Nieuwegein geïnformeerd over de evaluatie naar de dienstverlening op het gebied van jeugd en Wmo. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft het college besloten om op inhoud een aantal veranderingen door te voeren. Tevens is het principe besluit genomen om de werkzaamheden van Geynwijs onder te brengen in de gemeentelijke organisatie.

In november is hierover een definitief voorstel ter besluitvorming aan de raad verstuurd. Dit voorstel is op 6 december in de commissievergadering van de commissie Samenleving behandeld. De commissie gebruikt de komende twee maanden om zich verder in het voorstel te verdiepen.

‘De gemeente hecht veel waarde aan een goede dienstverlening, zeker wat betreft de dienstverlening aan kwetsbare inwoners. De voorgestelde veranderingen in zowel de aansturing als ook op een aantal inhoudelijke gebieden dragen hier aan bij. Voor onze inwoners verandert er in eerste instantie niets in hun aanspreekpunt en in de wijze waarop zij contact kunnen opnemen met Geynwijs. We streven ernaar dat de inwoners de eerste kwaliteitsverbetering aan het begin van het nieuwe jaar gaan ervaren’ aldus de gemeente Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk