Beroep tegen sexinrichting ongegrond

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank over het beroep tegen het verlenen van een exploitatievergunning voor een seksinrichting in het pand De Liesbosch 14d. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.

De gemeente heeft de exploitatievergunning in juli 2003 verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. De omliggende bedrijven maakten bezwaar tegen dit besluit. De gemeente heeft de bezwaren op 1 december 2003 ongegrond verklaard. De eigenaar van een nabij liggend bedrijfspand stelde vervolgens bij de rechtbank beroep in. Op 24 januari 2005 verwierp de rechtbank dit beroep.

De rechtbank oordeelde dat de beslissing op bezwaar door de bevoegde bestuursorganen (burgemeester en college van B en W) is genomen zodat het aan de vergunning klevende bevoegdheidsgebrek is hersteld. Verder heeft de indiener van het beroep onvoldoende aannemelijk gemaakt overlast van de seksinrichting te ondervinden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk